Terelj 3박4일

3 Nights / 4 Days

2141.86 per person*

Itinerary

Date Program

09/09/2022

Day1 Hotel :Hotel : Alungoo lodge,Тэрэлж Room: Энгийн гэр 2-оор Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2022-09-09 Дуусах Огноо: 2022-09-09 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai County Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Цонжинболдог Огноо: 2022-09-09 Дуусах Огноо: 2022-09-10 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai County Meal :Restaurant : Кимчанди Солонгос хоол-Налайх,Улаанбаатар хот Food Type: Меню 1 Meal :Restaurant : Alungoo lodge,Тэрэлж Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Alungoo lodge,Тэрэлж Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

09/10/2022

Day2 Hotel :Hotel : Alungoo lodge,Тэрэлж Room: Энгийн гэр 2-оор Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2022-09-10 Дуусах Огноо: 2022-09-11 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai County Meal :Restaurant : Alungoo lodge,Тэрэлж Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Alungoo lodge,Тэрэлж Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Alungoo lodge,Тэрэлж Food Type: Хорхог-Солонгос Meal :Restaurant : Alungoo lodge,Тэрэлж Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол

09/11/2022

Day3 Hotel :Hotel : Grand Hill hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room twin Hotel :Hotel : Alungoo lodge,Тэрэлж Room: Энгийн гэр 2-оор Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2022-09-11 Дуусах Огноо: 2022-09-12 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai County Meal :Restaurant : Seoul restaurant,Улаанбаатар хот Food Type: Меню 1 Meal :Restaurant : Mongolian Hot Pot,Улаанбаатар хот Food Type: 2 хүний сет меню Meal :Restaurant : Mongolian Hot Pot,Улаанбаатар хот Food Type: Гайд, жолооч меню

09/12/2022

Day4 Hotel :Hotel : Grand Hill hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room twin