ДА НАНГ ХОТЫН ШУУД НИСЛЭГТЭЙ АЯЛАЛ

ДА НАНГ ХОТЫН ШУУД НИСЛЭГТЭЙ АЯЛАЛ

7 Шөнө / 8 Өдөр from ₮ 4,590,000 per person

Limited to 40 guests


Download Journey PDF Send To A Friend
CALL 99909401

or speak to your travel professional

INCLUDED:
 • УБ – Дананг Ханой – УБ ирж очих нислэгийн тийз

 • Дананг 7 шөнө 5* одтой

 • Зочид буудлын 1 өрөөнд 2 том хүн орох

 • Хөтөлбөрт заасан үзвэр үйлчилгээ, хоол, уух зүйлс

 • Орон нутгийн хөтөч болон монгол хэлтэй орчуулагч

 • Автобусны үйлчилгээ

 • Гадаадад зорчигчдын гэнэтийн ослын даатгал

Аяллын үнэ:    

 • 4,590,000 төгрөг /том хүн/

 • 690,000 төгрөг /хүүхэд 0-2 нас/

 • 3,690,000 төгрөг /хүүхэд 2-4 нас/

 • 3,990,000 төгрөг /хүүхэд 5-11 нас/


Itinerary at a Glance

Өдөр 1
1 Улаанбаатар – Дананг
Өдөр 2
2 Дананг – Хой Ан
Өдөр 3
3 Дананг – 3D музей
Өдөр 4
4 Дананг – Ба На уул – Бурхны мутар
Өдөр 5
5 Дананг хот – Чөлөөт өдөр
Өдөр 6
6 Дананг хот – Чөлөөт өдөр
Өдөр 7
7 Дананг хот – Чөлөөт өдөр
Өдөр 8
8 Ханой – Дананг – Улаанбаатар