Вьетнамын На Транг хотын шууд нислэгтэй аялал

6 Шөнө / 7 Өдөр

4690000.00 per person*

Itinerary

Date Program

02/20/2023

Day1

02/21/2023

Day2

02/22/2023

Day3

02/23/2023

Day4

02/24/2023

Day5

02/25/2023

Day6

02/26/2023

Day7