Terelj-UB Korea 단독행사

4 Nights / 5 Days

3080.90 per person*

Itinerary

Date Program

07/06/2022

Day1 Hotel :Hotel : Ramada hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room twin Hotel :Hotel : Ramada hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room single Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2022-07-06 Дуусах Огноо: 2022-07-06 Тээврийн хэрэгсэл: Mitsubishi Rosa Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2022-07-06 Дуусах Огноо: 2022-07-06 Тээврийн хэрэгсэл: Mitsubishi Rosa Meal :Restaurant : Modern nomads 1 restaurant,Улаанбаатар хот Food Type: Нүүдэлчид багц Meal :Restaurant : Mongolian Hot Pot,Улаанбаатар хот Food Type: 4 хүний сет меню

07/07/2022

Day2 Hotel :Hotel : Ramada hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room twin Hotel :Hotel : Ramada hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room single Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2022-07-07 Дуусах Огноо: 2022-07-07 Тээврийн хэрэгсэл: Mitsubishi Rosa Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Цонжинболдог Огноо: 2022-07-07 Дуусах Огноо: 2022-07-09 Тээврийн хэрэгсэл: Mitsubishi Rosa Meal :Restaurant : Buddha London pub,Улаанбаатар хот Food Type: Меню 1 Meal :Restaurant : Seoul restaurant,Улаанбаатар хот Food Type: Меню 1

07/08/2022

Day3 Hotel :Hotel : Ramada hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room twin Hotel :Hotel : Ramada hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room single Hotel :Hotel : Alungoo lodge,Тэрэлж Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Alungoo lodge,Тэрэлж Room: Энгийн гэр 1-ээр Meal :Restaurant : Alungoo lodge,Тэрэлж Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Alungoo lodge,Тэрэлж Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Alungoo lodge,Тэрэлж Food Type: Хорхог-Солонгос

07/09/2022

Day4 Hotel :Hotel : Alungoo lodge,Тэрэлж Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Alungoo lodge,Тэрэлж Room: Энгийн гэр 1-ээр Meal :Restaurant : Alungoo lodge,Тэрэлж Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Alungoo lodge,Тэрэлж Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Alungoo lodge,Тэрэлж Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Alungoo lodge,Тэрэлж Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

07/10/2022

Day5 Hotel :Hotel : Alungoo lodge,Тэрэлж Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Alungoo lodge,Тэрэлж Room: Энгийн гэр 1-ээр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2022-07-10 Дуусах Огноо: 2022-07-10 Тээврийн хэрэгсэл: Mitsubishi Rosa Meal :Restaurant : Silk road Restaurant,Улаанбаатар хот Food Type: Меню 1